Colofon

Op de inhoud en de vormgeving van uitingen van Stichting Dito! (hieronder inbegrepen de website, afbeeldingen, foto’s, flyermateriaal, postermateriaal, activiteitnamen, slogans, T-shirts, en iedere andere uiting of vorm daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en copyright.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving van iedere uiting van Stichting Dito!, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Dito! c.q. rechthebbende.

Het (her)gebruik van logo’s, flyers(-afbeeldingen), website(-onderdelen), foto’s, slogans is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Dito!. Voor (her)gebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met dito.pr@gmail.com , tenminste zes weken voor het geplande gebruik.

Onder © slogans vallen in elk geval: Dare to Dito, Dare to Explore, Dare to Lunch, Dare to Freeze, Dare to Sing, Dare to Question, Dare to Party, Dare to Read, Dare to Write, Dare to Jam, Dare to Play en Dare to Swing. Onder de © activiteitnamen vallen in elk geval: Pink Trip, DITO’s Drink Inn, MilQ, MilQ on Stage.

Met dank aan Realize Online voor het maken van de website.

Voor meer informatie, neem contact op met dito.secretaris@gmail.com.