Nieuwe samenwerking Dito! en Jonge Utrechtenaers

De Jonge Utrechtenaers en Dito! Nijmegen kondigen vandaag hun nieuwe samenwerking aan. Als aftrap hiervan kwamen de voorzitters van beide organisaties samen om ons hier meer over te vertellen.

Daan Janssen, 22 jaar oud, sinds september 2017 voorzitter van Stichting Dito!
Daan: Dito! is een zelfstandige organisatie voor LHBT+ jongeren in Nijmegen. Onze stichting zet zich in voor het versterken van de positie en gesteldheid van LHBT+ jongeren, enerzijds door het actief onder de aandacht brengen van LHBT+ thema’s aan inwoners van Nijmegen, in het bijzonder jongeren en instanties als scholen, de Radboud Universiteit en de gemeente, anderzijds door het organiseren van sociale activiteiten als borrels, feesten en sport & spel om LHBT+ jongeren bij elkaar te brengen.

Jonnie Paling, 23 jaar oud, sinds maart 2016 in het bestuur en sinds december 2017 voorzitter van Stichting Jonge Utrechtenaers.
Jonnie: de Jonge Utrechtenaers is een LHBTI+ jongerenstichting die zich voornamelijk richt op de provincie Utrecht. Jonge Utrechtenaers stimuleert offline contact tussen LHBTI+ jongeren van 18 t/m 30 jaar waarbij respect, gelijkheid en acceptatie voorop staat. Daarnaast is de Jonge Utrechtenaers een plek waar kwetsbare jongeren in contact kunnen komen met mensen met wie zij zich kunnen identificeren en die hen kunnen helpen met de individuele moeilijkheden waar zij tegenaan lopen.

Hoe hebben Dito! en Jonge Utrechtenaers elkaar leren kennen?

JU en Dito! zijn elkaar door de jaren heen al op verschillende gelegenheden tegengekomen, met als laatste voorbeeld True Colors, de jaarlijkse netwerkgelegenheid en nieuwjaarsborrel van COC Nederland. Het zijn twee organisaties met dezelfde doelgroep en doelstelling, zij het in een ander werkgebied. Er is dan ook geregeld overlap tussen bezoekers van JU en Dito! activiteiten. Daarnaast zijn zowel Dito! als JU jongerenstichtingen die zich op een groep richten die verder gaat dan enkel studenten, waardoor beide organisaties te maken hebben met een enorm diverse doelgroep.

Waarom willen JU en Dito! een samenwerking starten? Wat hebben de organisaties met elkaar gemeen?

Zoals eerder genoemd komen de doelstellingen van Dito! en JU (deels) overheen. Vooral in de ambitie om een impact te hebben op de maatschappij als het gaat om emancipatie en normalisatie van LHBT+’ers kunnen JU en Dito! elkaar goed vinden. Aangezien je zeker met maatschappelijke acties samen sterker staat dan alleen, is een samenwerking, naast gezellig, ook enorm belangrijk. Als LHBT+ gemeenschap zijn we een minderheid in de samenleving, en is het dus ontzettend belangrijk dat we goed verbonden blijven met elkaar. Hoe beter de gemeenschap met elkaar verbonden is, hoe beter we een blok kunnen vormen en daadkrachtig en efficiënt onze ambities kunnen najagen.

Willen jullie dit alleen dit jaar gaan doen, of is het structureler?

Daan: Het is de intentie om een vruchtbare samenwerking te starten die tot vele mooie activiteiten en acties leidt. Het is uiteraard wel belangrijk om in de gaten te houden hoe goed de samenwerking werkt en hoe tevreden de partijen zijn. Daarom proberen we eerst wat gezamenlijke ideeën uit; als dit goed aanslaat hoop ik zeker op een structurele samenwerking.
Jonnie: De samenwerking heeft alle potentie in zich om te ontwikkelen tot een structurele samenwerking. De toekomst zal het zeggen, maar ik heb er alle vertrouwen in!

Wat zijn de plannen voor 2018?

Het belangrijkste nu is dat de JU’ers en Dito!’ers elkaar leren kennen. Daarom hopen we voor de zomer een keer gezellig samen te kunnen borrelen. In de zomer vinden een aantal schitterende roze festiviteiten plaats, waaronder de Utrecht Canal Pride en Roze Woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dat zijn ideale momenten om elkaar te ontmoeten en samen van de evenementen te genieten. Ten slotte gaan we aan de slag om rond de kerst een mooie gezamenlijke activiteit voor jullie neer te zetten, dus daar gaan jullie de komende tijd meer over horen!