OVER DITO!

Dito! is een organisatie voor en door LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender) jongeren tot en met 28 jaar oud. We houden ons bezig met het bedenken en opzetten van activiteiten, het bezoeken van scholen, introductiegroepen begeleiden en nog veel meer. De stichting heeft zo’n 180 Dito!’ers, waarvan ruim 50 jongeren zich actief inzetten om de activiteiten te organiseren.

GESCHIEDENIS

Stichting Dito! werd opgericht in 1985 en zet zich al meer dan 30 jaar in voor het bevorderen van de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van lesbische, homo- en biseksuele jongeren tot en met 26 jaar. In die tijd heette de organisatie nog Pinkeltje en was seksuele diversiteit nauwelijks zichtbaar in de maatschappij. In kranten, op de radio en en televisie was er weinig aandacht voor. De behoefte aan een platform zoals Pinkeltje was dan ook groot.

Pinkeltje begon met het organiseren van een introductiegroep, maar al snel breidde de organisatie zich uit. Pinkeltje zocht middelbare scholen op, bracht haar eigen blad uit, ging thema-avonden (mish-mash), T-cafés en borrels organiseren en opende een telefoonlijn: de hojofoon. Ook waren er inloopmomenten in het winkeltje van de Villa Lilla, waar destijds de Roze Beweging gevestigd was.

Bij het 20-jarig bestaan in 2005 is de naam Pinkeltje veranderd in Dito!, de naam bleek niet meer populair. In die tijd kwam het internet snel op en Dito! greep haar kans om verder te groeien. De Roze Lunches werden geïntroduceerd en in 2009 werd de eerste Roze Week op de Campus georganiseerd.

Op dit moment heeft Dito! meer dan 200 Dito!’ers en ruim 40 vrijwilligers die vele activiteiten organiseren. Dito! is de oudste LGBT+ jongerenorganisatie van Nederland.

 

HET BESTUUR

Dito! is een stichting met aan het hoofd een 7-koppig bestuur. De dagelijkse bestuursleden hebben de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er vijf posten voor algemeen bestuursleden, die een coördinerende rol uitvoeren over een combinatie van commissies die veel samenhang met elkaar vertonen. Iedere commissie bestaat uit een of twee coördinatoren en en aantal commissieleden. Bij de stichting Dito! zijn in het bestuur en de commissies louter vrijwilligers werkzaam.

bestuursfoto_Dito website