Het bestuur van Dito!

Dito! is een stichting met aan het hoofd 7 bestuursleden. De bestuursleden hebben de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Media&PR, bestuurslid activiteiten, bestuurslid intern en het bestuurslid extern. De eerste drie posten maken deel uit van het dagelijks bestuur en de andere vijf posten voeren een coördinerende rol uit over een combinatie van commissies die veel samenhang met elkaar vertonen. Het bestuur houdt zich daarnaast ook veel bezig met het beleid en de richting die Dito! op gaat. Iedere commissie bestaat uit een of twee coördinatoren en en aantal commissieleden. Bij de stichting Dito! zijn in het bestuur en de commissies louter vrijwilligers werkzaam.

Wil je het gehele bestuur in één keer mailen? Mail dan naar: bestuur@ditonijmegen.nl.

 

Bestuur